1/9/08

Mudámonos!!

Acabámonos de mudar. O novo blog da Conferencia Sur da LNB é:

http://lnbsur.wordpress.com

Apuntade ese novo enderezo para estar ao día da actualidade da LNB Sur. A tempada 2008-09 está a piques de arrancar!